Dodávky materiálů voda, topení

Dodávky materiálů voda, topení

WESPO Bohemia a.s. se svou druhou divizí plně orientuje na dodávky materiálů voda a topení.

Přednostně vybíráme produkty evropských výrobců, u kterých můžeme garantovat vysokou jakost provedení, jsme si jisti kvalitou použitých materiálů a následně i dlouhou životností. Zejména v těchto oborech je vysoká životnost naprosto určující. Důležitým aspektem pro zařazení do distribuční sítě je také ohled na šetrnost vůči životnímu prostředí.

WESPO Bohemia a.s. může nabídnout kompletní řešení pro jakýkoliv typ staveb. Nabízí:

 

Součástí nabízených služeb je nejen dodávka zařízení a materiálů, ale i odborné poradenství. Odborní poradci z WESPO Bohemia a.s. dokážou objektivně vyhodnotit vybírané řešení s ohledem na velikost objektu, způsob jeho využití. Posuzují také úspornost provozu, samozřejmě i časovou a finanční náročnost instalace. Zohlední realizovaný projekt i v dlouhodobém horizontu a přihlédnou na možný budoucí vývoj. Doporučené systémy respektují efektivní využití energie, vykazují dlouhou životnost a koncovému uživateli nabízí i plný komfort v minimální nutné údržbě.

 

Navržené systémy se vždy snaží využít maximální potenciál v nových technologiích i materiálech. Snaží se využít zdroj tepla a zamezit tepelným únikům, současně se však snaží zabránit nákladné vstupní investici. U rozvodů vody kladou důraz na bez chybnou funkci všech prvků, ať už je voda čerpána z vodního řadu nebo vlastního zdroje.

 

WESPO Bohemia a.s. dodává řešení pro vodu nebo topení pro montážní firmy v celé ČR. Flexibilní zásobování a vlastní distribuční síť skladů dovoluje pružně reagovat na jakoukoliv poptávku a vyhovět individuálním požadavkům.